Montaż kompletu klimatyzacji typu 1:1 inaczej SPLIT

Usługa montażu klimatyzacji.   Ceny netto !!!

Montaż podstawowy klimatyzacji do 3 kW + materiały- 1300.00

Montaż podstawowy klimatyzacji do 4 kW + materiały- 1400.00 zł

Montaż podstawowy klimatyzacji do 5 kW + materiały- 1500.00 zł

Montaż podstawowy klimatyzacji do 6 kW + materiały- 1600.00 zł

Montaż podstawowy klimatyzacji do 7 kW + materiały- 1800.00 zł

Montaż podstawowy klimatyzacji do 8 kW + materiały- 1800.00 zł

Montaż podstawowy klimatyzacji do 9 kW + materiały- 1800.00 zł

Montaż podstawowy klimatyzacji do 10 kW + materiały- 2000.00 zł

Montaż podstawowy klimatyzacji do 11 kW + materiały- 2000.00 zł

Montaż podstawowy klimatyzacji do 12 kW + materiały- 2100.00 zł

Montaż podstawowy klimatyzacji do 13 kW + materiały- 2400.00 zł

Montaż podstawowy klimatyzacji do 14 kW + materiały- 2600.00 zł

Montaż podstawowy klimatyzacji do 15 kW + materiały- 2600.00 zł

 Montaż podstawowy - obejmuje instalację urządzeń zakupionych w naszym sklepie.

Za montaż podstawowy uznajemy:

Montaż jednostki wewnętrznej na wysokości nieprzekraczającej 3m.

Montaż jednostki zewnętrznej na wysokości nieprzekraczającej 3m.

Wykonanie instalacji freonowej i sterowania o długości nie przekraczające 3mb.

Wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzania skroplin o długości nieprzekraczającej 5mb.

Wykonanie jednego przebicia Ø40÷Ø65 o głębokości nieprzekraczającej 80 cm.

Podłączenie do istniejącej i dostosowanej do danego urządzenia instalacji elektrycznej – 5m instalacji.

 Materiały:

Uchwyt ścienny odpowiedni do ciężaru oraz sposobu montażu jednostki zewnętrznej.

Rury miedziane w izolacji (freonowe) – do 3mb.

Rury skroplinowe + złączki – do 5mb.

Przewody elektryczne łączące jednostki – do 3mb.

Niezbędne akcesoria do montażu tj. śruby, kołki rozporowe, wkręty.

Uszczelnianie instalacji wg potrzeb.